Македоника Литера

Клучните концепти во кинеската мисла и култура, том 6

 

  Група автори

  150 мкд

    Двојазично издание - на македонски и на англиски јазик

    Целите на проектот се да ги одберат концептите во кинеската мисла и култура кои ги одразуваат карактеристиките на традиционалната култура на земјата и начинот на размислување на кинескиот народ и кои ги отелотворуваат основните вредности на Кина; објективно и прецизно дефинирање на концептите во концизен, лесен за разбирање јазик; и да ги поттикнат владините канцеларии, општествените организации и медиумите во Кина да ги користат овие концепти во меѓународните комуникации за да ја раскажат кинеската приказна и ефикасно да комуницираат што Кина може да каже за да го задржи светот подобро информиран за националните услови, историјата и културата на Кина.

   

    Во проектот се вклучени познати експерти, преку одбор на советници, експертска комисија и академски комитет, односно близу 80 познати експерти во литературата, уметноста, историјата, филозофијата и преведувањето. Тие ги подготвија принципите и стандардите за избор и преведување на релевантните концепти, нивно избирање и преведување, како и координирање на нивното објавување и примена.

Основите на будизмот-прашања и одговори

Џао Пичу

250 мкд

 

       Во форма на прашања и одговори, книгата упатува и одговара речиси на сите прашања покренати од будизмот во текот на изминативе 2500 години. Книгата на читателите лаици им дава правилен вовед во будизмот, додека пак на научниците има дава насоки за подлабоко проучување на будизмот. Таа, исто така, на луѓето на коишто кинескиот не им е мајчин јазик, а сакаат да учат за будизмот, особено за кинескиот будизам, им дава сеопфатен преглед.
...

Клучните концепти во кинеската мисла и култура, том 5

 

  Група автори

  150 мкд

 

     Двојазично издание - на македонски и на англиски јазик.

     Целите на проектот се да ги одберат концептите во кинеската мисла и култура кои ги одразуваат карактеристиките на традиционалната култура на земјата и начинот на размислување на кинескиот народ и кои ги отелотворуваат основните вредности на Кина; објективно и прецизно дефинирање на концептите во концизен, лесен за разбирање јазик; и да ги поттикнат владините канцеларии, општествените организации...

Дхаммапада,мудроста на Буда

 

   

   150 мкд

     „Дхаммапада“, чиешто авторство му се припишува на самиот Буда, е еден од најпознатите и најважните текстови од будистичката литература напишан на пали јазикот, кој ги утврдува основните етички принципи и го полага филозофскиот фундамент на раниот будизам. Вклучен е како составен но целосно независен дел во средниот дел Сута-питака од Типитака, т.е. од будистичкиот Пали канон.

   

...

Клучните концепти во кинеската мисла и култура том 4

 

  Група автори

  150 мкд

     Двојазично издание - на македонски и на англиски јазик. Овој проект, всушност, е реализиран на државно ниво во Кина. „Клучните концепти во кинеската мисла и култура“ ја сочинуваат суштината на тоа што се смета за најдоброто во традиционалната кинеска култура.          Точното дефинирање на основните концепти на Кина и уште подоброто споделување на кинеската мисла и културните концепти со светот за современа Кина се важен начин за зачувување на културниот...