Македоника Литера

Свежо обоено

Јосип Млакиќ

200 мкд

Награда „Владимир Назор“ 2015

      Во романот Свежо обоено Јосип Млакиќ со едноставен но ефективен и култивиран стил, го опишува тешкиот и опасен пат по кој една мајка и нејзината  шестгодишна ќерка, бегаат пеш од едно мало место за време на воените дејствија во Босна. Вооружани само со малку храна и еден пиштол, тие тргнуваат во борбата за опстанок, додека мајката хранета со неизмерната љубов кон сопственото чедо, со сета сила се труди да го одбрани од надворешниот, нечовечен и суров свет, и да ја заштити неговата надеж во еден подобар и почовечен...

      Нарачај