Македоника Литера

Научната фантастика во македонската книжевност за деца и млади

ЈованкаДенкова

300 ден.

304 стр., 200 х 140 мм, 2022 г.

 Овој труд на Денкова е книга за научната фантастика како феномен во книжевноста, но многу повеќе е книга за научната фантастика во современата македонска книжевност за деца и млади. Поимот и особеностите на научната фантастика, нејзината генеза и карактеристиките, класификацијата во македонската книжевност за деца и младина и преплетувањето на научната фантастика со други книжевни жанрови – се главните тематски подрачја во оваа студија. Освен тоа, анализирани се и десет научно-фантастични книжевни дела од македонските автори  Стојмир Симјаноски, Томе Арсовски, Ристо Давчевски, Велко Неделковски, Михо Атанасовски, Зорица Русевска, Даниел Бибовски и Калина Малевска.

Низ лавиринтите на книжевното писмо

Ранко Младеноски

300 ден.

340 стр., формат: 200 х 140, 2022

Оваа книга содржи анализи и интерпретации на семиотичките лавиринти на книжевно-уметнички дела на автори од современата македонска книжевност и на две компаративни студии и два осврта за книги на странски автори. Тоа се анализи, толкувања и осврти на книжевни дела кои оставиле значајни траги во литературата и коишто предизвикале интерес кај книжевната критика и кај читателите. Повеќето трудови се посветени на познати македонски...

Трословната книга

150 ден.

123 стр. / A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

 


Книгата „Трословната книга" претставува книжевно дело кое го опфаќа повеќемилениумскиот идеал на кинеската цивилизација, напишано во XIII век и неколку векови останува базично едукативно четиво за восприемање на суштината на кинеската култура, филозофија, историја, етика и хуманизам. Овој некогашен буквар за моралните вредности во Кина, всушност претставува сублимат на целокупната кинеска и далекоисточна култура...

Превентива и заштита на иконите

Златко Танасковски

200 мкд.

196 стр./ A5 формат (200x140)

      Иконите, како и сето движно културно наследство во Македонија, отсекогаш биле изложени на кражби и на нелегална трговија. Ова е книга која нив ги третира од историографски, културолошки и криминолошко-безбедносен аспект, но првенствено од аспект на заштитата на старите икони кои сѐ уште се чуваат во македонските цркви и манастири.

      Во книгата најпрвин авторот пишува воопшто за иконите во Македонија како културно...

Банка на податоци или театарски архипелаг

Гордана Ивановски - Велковска

300 мкд

 

Книгата претставува селективна библиографија на богатото и разновидно творештво на Иван Ивановски – театарски критичар, театролог, поет, раскажувач, публицист... Во македонската литература првин се појавува како писател за деца, при што негови книги се вклучени во задолжителната училишна лектира, а потоа целосно и темелно се свртува кон театарската критика и театрологијата, со што станува најревносниот македонски театарски критичар и хроничар во...