Македоника Литера

Низ лавиринтите на книжевното писмо

Ранко Младеноски

250 ден.

340 стр., формат: 200 х 140, 2022

Оваа книга содржи анализи и интерпретации на семиотичките лавиринти на книжевно-уметнички дела на автори од современата македонска книжевност и на две компаративни студии и два осврта за книги на странски автори. Тоа се анализи, толкувања и осврти на книжевни дела кои оставиле значајни траги во литературата и коишто предизвикале интерес кај книжевната критика и кај читателите. Повеќето трудови се посветени на познати македонски автори, како што се Блаже Конески, Славко Јаневски, Ташко Георгиевски, Гане Тодоровски, Петре М. Андреевски, Петре Бакевски, Георги Сталев, Радован П. Цветковски, Драги Михајловски, Венко Андо­новски, но и неколку текстови за автори од помладите генерации. Книгата содржи и неколку трудови коишто претставуваат еманација на книжевните врски на македонската културна средина со други национални книжевности и култури. Книгата содржи и неколку трудови коишто претставуваат еманација на книжевните врски на македонската културна средина со други национални книжевности и култури, а во кои се интерпретираат книжевни и книжевно-научни дела на неколку автори – Михаил Булгаков, Горан Калоѓера, Стјепан Томаш и Етгар Керет.

 

Трословната книга

150 ден.

123 стр. / A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

 


Книгата „Трословната книга" претставува книжевно дело кое го опфаќа повеќемилениумскиот идеал на кинеската цивилизација, напишано во XIII век и неколку векови останува базично едукативно четиво за восприемање на суштината на кинеската култура, филозофија, историја, етика и хуманизам. Овој некогашен буквар за моралните вредности во Кина, всушност претставува сублимат на целокупната кинеска и далекоисточна култура...

Превентива и заштита на иконите

Златко Танасковски

200 мкд.

196 стр./ A5 формат (200x140)

      Иконите, како и сето движно културно наследство во Македонија, отсекогаш биле изложени на кражби и на нелегална трговија. Ова е книга која нив ги третира од историографски, културолошки и криминолошко-безбедносен аспект, но првенствено од аспект на заштитата на старите икони кои сѐ уште се чуваат во македонските цркви и манастири.

      Во книгата најпрвин авторот пишува воопшто за иконите во Македонија како културно...

Банка на податоци или театарски архипелаг

Гордана Ивановски - Велковска

300 мкд

 

Книгата претставува селективна библиографија на богатото и разновидно творештво на Иван Ивановски – театарски критичар, театролог, поет, раскажувач, публицист... Во македонската литература првин се појавува како писател за деца, при што негови книги се вклучени во задолжителната училишна лектира, а потоа целосно и темелно се свртува кон театарската критика и театрологијата, со што станува најревносниот македонски театарски критичар и хроничар во...

Словенска алка

Науме Радически

250 мкд.

570 стр./ A5 формат (200x140)

      „Словенска алка“ е обемна публикација која претставува избор на над четириесет текстови на авторот кои, всушност, се студии за литературни проблеми, теми и автори од поширокиот словенски круг.

      Еден дел од текстовите се однесува на развојните и на типолошките развојни карактеристики на македонската литература во јужнословенски и во општословенски контекст и на меѓусебните релации на македонската литература со другите...