Македоника Литера

„За македонскиот XIX век“: радиоинтервјуа со Славчо Ковилоски

Славчо Ковичоски, Свето Стаменов

300 ден.

176 стр. / A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

Книгата  содржи девет обемни авторизирани интервјуа со д-р Славчо Ковилоски, водени од новинарот на Македонското радио Сето Стаменов во рамките на програмата „Актуелно“, на теми поврзани со македонската книжевност и култура и, воопшто, со состојбите во Македонија од овој период.

Темите на интервјуата се разновидни и, меѓу другото, се однесуваат на Крсте Петков Мисирков и неговото место во македонската историја, на почетоците на македонската книжевност во XIX век, на македонското фолклорно творештво, на животот и положбата на македонските жени во градовите и во селата, на спецификите на македонското јазично прашање во XIX век, на Македонија како „јаболко на раздорот“, на продорот на западноевропските влијанија, на црковното прашање и обновата на Охридската архиепископија, на Григор Прличев, на филолошкиот профил на Блаже Конески, на стандардизацијата на македонскиот јазик, развојот, негувањето и афирмацијата на македонскиот литературен јазик итн.
Стаменов и Ковилоски во своите темелни и детални дијалози се обидуваат да дадат покомплексен и што покомплетен преглед на овој специфичен и значаен период од македонската културна и национална историја.
Славчо Ковилоски (1978) е научен истражувач во Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиj“ во Скопје и во последниот период е еден од најактивните помлади македонски книжевни историчари, критичари и автори. Добитник е и на државната награда за наука „Гоце Делчев“ и на наградата за поема „Григор Прличев“. Тој е автор на повеќе белетристички и научни дела од областа на книжевната историја, историјата и културологијата.
Свето Стаменов...

Вовед во кинеската култура

   

  Је Ланг

  Џу Лиангџи

  300 ден.

  276 стр. / A5 формат (200 x 140), 2020

  Прочитај извадок


   Книгата е монографско илустирано издание за кинеската култура: Лао Це. Таоизам. Конфучиј. Конфучијанство. Сун Цу. Храмот на Небото. Филозофијата на животот. Еколошка естетика. Кинеското писмо. Свилата. Патот на свилата. Навигација. Големиот кинески ѕид. Забранетиот град. Теракотната армија. Будизам. Калиграфија. Древна уметност. Музика. Кинеско сликарство. Порцелан. Кинески градини...

Така зборуваше Лао Це:Тао Те Кинг – нов превод со коментари

   Чарлс Ќ. Ву

   250 ден.

   349 стр. / A5 формат (200 x 140), 2020

   „ТАКА ЗБОРУВАШЕ ЛАО ЦЕ: нов превод со коментари на Тао Те Кинг“ е книга од Чарлс Ќ. Ву, кинеско-американски универзитетски професор и експерт за таозимот и кинеската култура.
 Книгата е двојазична, на македонски и на англиски јазик, а поглавјата од „Тао Те Кинг“ се објавени и на кинески јазик. Во обем од 352 страни, книгата е издание исполнето со мудростите на еден од најголемите кинески филозофи.

...

НАСКОРО „ТАКА ЗБОРУВАШЕ ЛАО ЦЕ: НОВ ПРЕВОД СО КОМЕНТАРИ НА ТАО ТЕ КИНГ“ ОД ЧАРЛС Ќ. ВУ,

 

 Чарлс Ќ. Ву

„ТАКА ЗБОРУВАШЕ ЛАО ЦЕ: нов превод со коментари на Тао Те Кинг"

Eксклузивна предпродажна цена: 150 ден.

    Наскоро ќе излезе од печат книгата „ТАКА ЗБОРУВАШЕ ЛАО ЦЕ: нов превод со коментари на Тао Те Кинг“ од Чарлс Ќ. Ву, кинеско-американски универзитетски професор и експерт за таозимот и кинеската култура.
   Книгата ќе биде двојазична книга, на македонски и на англиски јазик, а поглавјата од „Тао Те Кинг“ се објавени и на кинески јазик.
ЦЕНА ВО ПРЕТПРОДАЖБА...

Водич за заштита од короновирусната болест

 

 

  Симнете ја бесплатната е-книга

  Книгата „Водич за заштита од короновирусна болест" на Бирото за превенциjа од болести и контрола на Националната здравствена комисиjа на Народна Република Кина има за цел да се шират знаењата за ковид-19 и да се добие поjасна слика, за да можат луѓето да останат мирни и да бидат подобро подготвени за да се заштитат што повеќе.

 Книгата е бесплатна и може слободно да се превземе од погорниот...