Македоника Литера

Атанас Крлевски КРЛУК (афоризми)

Атанас Крлевски

150 мкд

68 стр./ 120*170

„Во Крлук Атанас Крлевски грубо без формалности и нежности го допира сензибилитетот на епохата во која битисуваме, сакајќи да ги долови сите човечки малодушности и паѓања во мoментите кога желбата за бегство од реалноста е најсилна.

Она што воодушевува во Крлук е силната симбиоза на текстот и контекстот, на она што авторот сака да го каже, но и одгласот на кажаното. Афоризмите на Крлевски ја цитираат стварноста, читателот има чувство дека тоа се негови зборови, едноставно читателот ја добива улогата на коавтор и со тоа го добива правото да ги цитира истите за свои потреби.“ (Ана Витанова Рингачева) ,,Афоризмите на Атанас Крлевски во ниеден момент не ве оставаат рамнодушни.Тоа се сатирични избрусени стрели, но и реални, релативни вистини кои ве тераат на размислување, развеселување или загриженост.“ (Ѓорги П. Панов ) „Атанас Крлевски е еден од оние малкумина афористичари кои што успеале да изградат сопствен, препознатлив стил на изразување. Во неговите афоризми ќе препознаете сатира, хумор, еротика... така напишани што читателот го забавува, насмејува, а истовремено го наведува на подлабоко и посериозно размислување. Во неговите афоризми напишани во прво лице еднина, се препознаваме сите ние од кое и да сме лице множина. Краток во изразот, јасен, разбирлив, а сепак многу содржаен, баш така како повеќето читатели го сфаќаат афоризмот.“ ( Ацо Горгиев ) „Популарните Крлевизми се вистински релаксанти. Едноставни, скротени, ведри. Со хармонична поврзаност на формата и содржината лесно допираат до читателот и му нудат чиста насмевка.“ (Олга Новачева) „Читајќи ги афоризмите на Атанас Крлевски дознав дека се дружи со гуски затоа што тие го спасиле Рим; и кога му запира мозокот...

ГерМакедонија

Волф Ошлис

ГЕРМАКЕДОНИЈА

300 мкд

      Книгата на проф. д-р Волф Ошлис од Германија – „Гермакедонија“, со поднаслов „Студии за македонско-германската заемност низ вековите“, содржи четириесетина студии, статии и други прилози за Македонија, првенствено за нејзината културна историја, кои се тематски поделени во неколку циклуси: „Историја“, „Јазик и култура“, „Личности“, „Политика“ и „Разговори“.

      Како воведен текст е објавена неговата реч по повод доделувањето почесен...

За македонцките работи

Крсте П. Мисирков

ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ / 

Über Makedonische Angelegenheiten

(на германски јазик)

Превод: проф. д-р Волф Ошлис  

150 мкд

      Книгата на Крсте Петков Мисирков „За македонцките работи“ на германски јазик ја преведе проф. д-р Волф Ошлис од Германија, кој е автор и на обемниот аналитичен и студиозен предговор.

      Делото на Крсте Петков Мисирков „За македонските работи“ е едно од темелните дела за македонската литература, култура, национална самобитност и...

Речник на древни зборови од творештвото на Светлана Христова Јоциќ

Љубинка Донева

Речник на древни зборови од творештвото на Светлана Христова Јоциќ

150 мкд

      Како ретко кој македонски автор во македонската литература, Светлана Христова Јоциќ употребува ретка, архаична, односно древна лексика и на тој начин, како ретко кој автор, таа го возобновува значењето на старите и подзаборавени зборови, им дава лирско значење и лирска боја. 

      Ги негува и ги применува во уметничката литература, но истовремено во духот на таа лексика создава...

Тао Те Кинг

Лао Це

ТАО ТЕ КИНГ

150 мкд

      Стар мистичен кинески текст во кој се содржат практични мудрости за обичниот човек но и за владетелот и кој претставува толкување на кинеската филозофија и религија. Се смета за базичната книга на таоистичката школа на кинеската филозофија.

      Ова фундаментално дело за кинеската филозофија, религија и традиција, освен во таоистичката школа, силно влијание извршило и врз други школи, а првенствено врз неоконфучијанизмот. Оваа древна книга е централна...