Македоника Литера

Нема слонови во Мексико

Зоран Пилиќ

150 мкд

      Зоран Пилиќ е раскажувач кој во својата проза посебно внимание ѝ посветува на приказната. Јунаци во тие приказни се малите луѓе од општествените маргини соочени малите нешта кои се од големо и судбинско значење за тие мали луѓе. Станува збор за писател со ори­ги­нален, привлечен и префинет стил со чувство за важното и неиз­го­вореното.

      „Нема слонови во Мексико“, во која се објавени девет раскази, во Хрватска е оценета како исклу­чит­елно интересна и квалитетна книга во која се препознава специ­фич­ниот стил на авторот, за кого се карактеристични темите во кои има и хумористични но истовремено и мрачни места, има и херои и антихерои кои ќе се најдат и во војна и во мир, и во љубов и во страв, има и русокоси словенечки поетеси и осамени чудовишта од влашките легенди... Тоа е книга со луцидни и духовити дијалози, но и со необични јунаци, а авторот се потврдува како искусен раскажувач и сликар кој одлично ги слика ликовите на своите обични и необични јунаци.

      „Пилиќ е мајстор за мрачни приказни, не за мрачни раскази, свесен дека вистината не треба да се препишува, туку од неа да се кондензира најдоброто и да се потцртаат оригиналните литературни решенија. ...Новата книга на Пилиќ може да се опише со една нејзина реченица – `Импровизација, опуштеност и реализација – како на баскет`. Сѐ е многу лежерно, но зад тоа сепак стои јасен и не премногу гласен концепт, накусо – навистина сјајна книга.“ – пишува Јагна Погачник за оваа книга.

      „Книгата ’Нема слонови во Мексико‘ е освежувачка, затоа што излегува од рамките на стандардниот раскажувачки метар, ги нару­шува границите на пределите, обидувајќи се да направи чекор во чудесното, кое исто така не е ослободено од...

Грациела

Алфонс де Ламартин

200 мкд

145 стр./ A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

      „Грациела“ е еден од најубавите љубовни романи на романтизмот, а во многу анкети е сместуван меѓу најдобрите љубовни романи на сите времиња во светската книжевност. Тоа е роман за љубовта и меланхолијата, елегична и романтична поезија преточена во роман, со силна лирика.

      Алфонс де Ламартин (1790-1869) е една од најзначајните фигури на францускиот романтизам. Француската книжевна критика го смета...

Мостот на реката Квај

Пјер Бул

250 мкд.

189 стр./ A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

      „Мостот на реката Квај“ (1952) е фасцинантна приказна за храброста, истрајноста и судирот на две завојувани империи, навидум сосема различни, но сепак прилично сродни. Романот е фикција, но е напишан врз основа на вистински настани.

      Во 1942 година, среде походот низ Азија, на Јапонците им е потребна железница од Бурма кон север, која треба да ја градат нивни воени заробеници. Британските заробеници од...

Сабо запре

Ото Хорват

150 мкд.

123 стр./ A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

      Романот одново ги поставува прашањата како да се раскажуваат приказните, како да се помести раскажувачкиот глас и да се извести светот за најтрагичниот момент, како да се размести она што се вика живот, изместен од болката на смртта на ближниот.

      Јунакот во романот, кој има автобиографски карактер, ги раздиплува своите сеќавања за загубениот животен сопатник, покажува како се преживува и како се живее...

Мене никогаш не ме оставаа да зборувам

Исидоро Блајстен

200 мкд.

171 стр./ A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

      „Мене никогаш не ме оставаа да зборувам“ е збирка раскази што ги содржи најпознатите приказни на Блајстен, како што се „Даблин на југот“, „Среќа“, како и раска­зот чијшто наслов го носи самата книга. Тие се извонреден одраз на генијот и раскажувачката виртуозност на Блајстен, како и доказ за вонредниот интелект на авторот.

       За оваа негова книга е кажано:

      „Блајстен му припаѓа на оној...